Darbo užmokestis

2018 m. įmonės vadovaujančių darbuotojų atlyginimo dydžiai 

Pareigybės pavadinimas

Nustatytas darbo užmokestis prieš mokesčius

Priedas už pasiektus ekonominius - finansinius   rodiklius, proc.

Eur/mėn.

 

Generalinis   direktorius

 

1682,75

Iki 50

  Darbo užmokesčio fondas 

Laikotarpis

Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), EUR

Vidutinis darbuotojų skaičius

 

2017 m. metų

 

951501 53

 

2018 m. I ketvirtis

 

170985 37

 

2018 m. II ketvirtis

 

165189 37