Ekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio MIN reikšmė 2020 m.

Rodiklio procentinė išraiška

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %

ne mažiau kaip 11,3

5%

EBITDA marža,%

ne mažiau kaip 7

18 %

Pardavimų pajamos, tenkančios vienam įmonės darbuotojui, Eur

ne mažiau kaip 150

8%

Priimtas grūdų kiekis per 12 paskutinių mėnesių, tūkst.t

ne mažiau kaip 85

15 %

Bendrasis likvidumo koeficientas %

ne mažiau kaip 1,4

4 %