Ekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio MIN reikšmė 2018 m.

Rodiklio procentinė išraiška

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %

ne mažiau kaip 7

11 %

EBITDA marža,%

ne mažiau kaip 11

11 %

Pardavimų pajamos, tenkančios vienam įmonės darbuotojui, Eur

ne mažiau kaip 100

9 %

Priimtas grūdų kiekis per 12 paskutinių mėnesių, tūkst.t

ne mažiau kaip 85

11 %

Pirkėjų skolų apyvartumas per 12 paskutinių mėnesių, Eur

ne mažiau kaip 5

8 %